Svetsutsug

Svetsröksutsug


Att exponeras för svetsrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande utsug / punktutsug avgörande.

Vid t. ex metallslipning bildas små partiklar och rester av smält metall som måste tas om hand om med en effektiv stofthantering.

Vi på Processvent Nordic tycker det är viktigt med en hälsosam arbetsmiljö och hjälper gärna till med bästa lösning för just er gällande att suga ut svetsrök med ventilation och filtrering.