Svetsröksutsug

Svetsröksutsug


Att exponeras för svetsrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande utsug avgörande.

Små partiklar och rester av smält metall måste tas om hand om på ett effektivt sätt.

Vi på Processvent Nordic tycker det är viktigt med en hälsosam arbetsmiljö och hjälper gärna till med bästa lösning för just er gällande utsugning och filtrering.






Copyright © 2015 ProcessVent Nordic. All rightsreserved.




    Kontakt                                         


Info@processvent.com



Företagsuppgifter


Processvent Nordic KB

Box 3

616 21 Åby