Processvent
DSC02716
DSC02717
DSC02787
DSC01479

  Välkommen till ProcessVent Nordic KB

             Din partner inom processventilation och återförsäljare av

               Plymovents hela produktsortiment samt servicepartner.Hos oss hittar du det stora företagets bredd och kunskap och det lilla

företagets smidighet, snabbhet, effektivitet och engagemang.


Med försäljning, installation och service av produkter och reservdelar

levererade från Plymovent och på förfrågan även produkter från andra

leverantörer.

Vi hjälper dig inom svetsrök, skärande bearbetning med oljedimma,

fordonsavgaser samt övrig stofthantering med fläkt, punktutsug / rökätare, filter,

utbytes patroner samt avgasutsug.

Vår affärsidé är att ge kunden god support och vägledning vad det gäller

processventilation för er verksamhet.

Försäljning av högkvalitativa och för er bransch anpassade produkter.

Vi vänder oss till Industrier med bearbetningsmaskiner, svetsutrustning,

fordonsbranschen samt räddningstjänsten med fokus på att ta hand om rök och

partiklar för att uppnå en hälsosam arbetsmiljö.


Hör av er till oss i dag, så hjälper vi Er med en hälsosammare arbetsmiljö.