Service

Serviceavtal

Vi erbjuder serviceavtal där vi bestämmer tillsammans hur ofta ni önskar att vi ser över er utrustning. På så sätt hjälps vi åt att förlänga livstiden på utrustningen samt minimera akuta driftstopp.

     

Vi hjälper även till med nya ventilationsanläggningar samt ombyggnad/utbyggnad av befintliga anläggningar. 


Behöver ni reservdelar till era installationer så är ni välkomna att kontakta oss.

Referenser service:

BE-Group Sverige AB

Scania CV

Infranord AB

Kriminalvårdens verkstäder

Tetra Pak

Volvo Group Purchasing

Toyota Material HandlingVi jobbar för en säkrare & hälsosammare inomhusklimat.

Det är viktigt att utsugssystem fungerar perfekt, bara då kan vi vara säkra på att er inomhusmiljö verkligen är ren.


Vi arbetar i stor utsträckning med reparation, service och installationer av:

Avgasutsug, oljedimavskiljning, svetsrök samt partikelfiltrering. Det arbetet innefattar även stoftfilter, oljedimfilter, utsugsfläktar, svetsutsug/rökätare, avgasrullar m.m.


Vi är en auktoriserad servicepartner till Plymovent gällande deras produkter och anläggningar.
Förebyggande underhåll av er Plymoventutrustning är en

lika god investering som att köpa en ny.


Som ni vet behöver er utrustning underhållas för att säkerställa att funktionen är så bra som möjligt.

Till exempel så behöver filter bytas efter viss tid,

styrutrustning och kringutrustning behöver ses över för att

förlänga livslängden, säkerställa funktion samt spara energi på Er utrustning.