Avgaser

Fordonsavgaser


Att exponeras för fordonsavgaser kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande utsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö.

Man vill inte att det blir dimma i verkstaden/garaget, man vill då suga ut avgaser från verkstaden/garaget.

Dieselmotorer som används i  exempelvis brandbilar producerar en blandning av giftiga gaser och partiklar från förbränningsprocessen. Utsläppen av farliga avgaser från fordon på en brandstation utgör det främsta cancerhotet för en brandman.

Vi på Processvent Nordic tycker det är viktigt med en hälsosam arbetsmiljö och vi hjälper er gärna med lösningar att fånga in och eliminera dessa avgaser.