Om oss

 

Välkommen till din partner inom processventilation.

   

ProcessVent Nordic KB bildades ur Plymovents fd projekt- och serviceavdelning med mer än 20 års erfarenhet av produkter samt installationer gällande processventilation.


Vi utför installationer och service för att

förbättra/behålla en hälsosam arbetsmiljö inom olika

verkstäder och industriella lokaler.

Hos oss hittar du det stora företagets bredd och

kunskap och det lilla företagets smidighet, snabbhet,

effektivitet och engagemang.

Vi erbjuder även underhåll och service, injusteringar och

utredninga.


Med våra utredningar kan vi ge kunden ett riktigt bra

beslutsunderlag för investeringar i arbetsmiljöåtgärder samt energibesparingsåtgärder.