Service

Vi arbetar i stor utsträckning med reparation, service och installationer av

-Avgasutsug, Oljedimavskiljning, Svets rök samt Partikel filtrering, det innefattar produkter så som Stoftfilter, oljedimfilter, utsugsfläktar, Svetsutsug/rökätare, avgasrullar och övrig utrustning för avgasutsug.

 

Vi är en auktoriserad serviceorganisation för Plymovents

Produkter och anläggningar.

 

Förebyggande underhåll av er Plymovent utrustning är en

lika god investering som att köpa den.

 

Utsugssystemet bör alltid fungera perfekt, bara då kan ni

vara säkra på att er inomhusmiljö verkligen är ren.

Som ni vet behöver er utrustning underhållas för att säkerställa att funktionen är så bra som möjligt.

Till exempel så behöver filter bytas efter viss tid,

styrutrustning och kringutrustning gås igenom för att

förlänga livslängden och säkerställa funktionen på Er utrustning.

 

Vi kan erbjuda

 

 

-Serviceavtal gällande underhållsservice på er processventilation. Med ett löpandeserviceavtal förlänger man livslängden på utrustningen samt minimerar de akuta driftavbrotten.

 

-Montage av nya ventilationsanläggningar samt ombyggnad/utbyggnad av befintliga anläggningar

Verksamheten har under de sista åren utvecklats och

har mer inriktning på försäljning av de flesta förekommande produkter och reservdelar till dessa.

 

 

 

Referenser serviceavtal:

BE-Group Sverige AB

Caterpillar Propulsion Production AB

Infranord AB

Kriminalvårdens verkstäder.

Swedavia AB

Tetra Pak.

Volvo Group Purchasing.

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 ProcessVent Nordic. All rightsreserved.

 

 

 

Kontakt

 

Info@processvent.com

 

 

Företagsuppgifter

 

Processvent Nordic HB

Box 3

616 21 Åby